Our first mother’s & father’s day 2016

(For English scroll down)

Dzień Mamy i Taty przypada w Polsce w innym terminie niż w większości innych krajów. Niedawno świętowaliśmy z mężem te wyjątkowe dni po raz pierwszy w życiu. 26 maja obchodziliśmy dzień mamy, w tym roku przypadek sprawił, że był to dzień wolny od pracy także spędziliśmy go we trójkę. Dostałam piękne kwiaty, wyszliśmy na obiad. Kolacje na mieście nie wchodzą w grę od czasu gdy jest Piotruś także teraz chodzimy na obiady lub późne śniadania. Było bardzo miło.

W czerwcu obchodziliśmy dzień Ojca. Tatuś dostał od nas koszulki „najlepszego taty” i „the walking dad”. Drugi napis nawiązuje do jednego z jego ulubionych seriali „the walking dead” (nie wiem jak mężczyźni mogą to oglądać). Grafika na koszulce przedstawia tatę zombie, który goni raczkującego bobasa i jest całkiem zabawna. Niedługo przekonamy się co to znaczy bo Piotruś zaczyna się przemieszczać a do tego rosną mu ząbki i nie śpimy po nocach także koszulka jest bardzo na czasie 🙂

Nie mogę się już doczekać naszego święta za rok, gdy Piotruś będzie chodził i będziemy mogli zorganizować jakiś wyjazd czy wycieczkę!


Mother’s day and Father’s day falls in Poland at a different time than in most other countries. I recently celebrated with my husband these special days for the first time in our lives.

May 26th we celebrated the Mother’s day it was a day off (just a coincidence since its normally a working day) so the three of us could enjoy it together. I got beautiful flowers, we went out for lunch. Dinner in the city do not come as an option since we have a baby also now we are enjoying lunches or late breakfasts outside. It was very nice.

In June we celebrated Father’s Day. Dad got from us shirts „best dad” and „the walking dad.” The second inscription refers to one of his favorite TV series „The Walking Dead” (do not know how men can watch it). Graphics on the shirt shows dad-zombie, chasing fledgling little one and it is quite funny. Soon we’ll see what that means because Peter begins to move and his teethe are growing so we don’t get much sleep at night. This t-shirt is very „on time” 🙂

I can not wait for our holidays next year, when Peter will walk and we can arrange a trip or excursion!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.