O Mnie | About Me

(For English scroll down)

Stworzyłam ten blog pod koniec ciąży mimo, że myśl o spisywaniu jej przebiegu krążyła po mojej głowie od dawna. Biłam się z myślami co powie rodzina, kto będzie na niego zaglądał ale były to chyba tylko wymówki. Tak jak to często w życiu bywa łatwiej o czymś myśleć, niż to rzeczywiście zrobić. W końcu zabrałam się do dzieła i oto jest „All a Woman Needs” czyli wszystko czego potrzebuje kobieta.

O mnie – trzydziestolatka, żona, matka a przede wszystkim kobieta, która stara się żyć tak aby być szczęśliwą, zdrową i doceniać każdy dzień. Przez wiele lat zmagałam się z nadwagą a wręcz otyłością zajadając frustracje i próbując sprostać postawionym sobie wymaganiom dot. pracy i stanu posiadania. Dopiero ciąża i świadomość, że żyje nie tylko dla siebie ale też dla „życia”, które powołałam na ten świat pozwoliły mi poukładać system wartości i docenić to co naprawdę ważne. Rodzina i Zdrowie.

Blog ten poświęcony będzie głównie tematyce żywienia, która jest moją pasją (gotowanie również) a dzięki zdobytej wiedzy udało mi się osiągnąć „rozsądny” rozmiar, energię do życia i ogólne zdrowie oraz macierzyństwu i mojej największej miłości – Piotrusiowi.

Jak doszłam do miejsca w którym jestem dzisiaj – urodziłam się w Polsce w małej nadmorskiej miejscowości. Od dziecka żyłam marzeniami „o wielkim świecie” i chciałam czegoś więcej od mojego życia. Zanim skończyłam 18 lat mieszkałam już sama – czego nie popierała moja mama, pracowałam na pół etatu i kończyłam liceum (rok wcześniej niż przewidywała ustawa). Wtedy też poznałam moja pierwszą wielką miłość. Spędziliśmy razem cudownych 7 lat. Mieszkaliśmy w różnych krajach, dużo podróżowaliśmy, ja studiowałam a on rozwijał się zawodowo. W tym czasie skończyłam dwa kierunki studiów, nauczyłam się języków – nigdy nie zapomnę tych 7 lat. W pewnym momencie nasze drogi zaczęły się rozchodzić, chcieliśmy czegoś innego od życia i jak to często w takich sytuacjach bywa zdecydowaliśmy się rozstać. Mój świat runął tego dnia jednak mimo wszystko udało nam się zachować przyjaźń, która trwa do dzisiaj.

Po burzy zawsze wychodzi słońce… tak i było w moim przypadku. Spotkałam miłość mojego życia, mojego obecnego męża. Zaręczyliśmy się już po kilku miesiącach a rok od pierwszego spotkania byliśmy już małżeństwem. Dla Niego przeprowadziłam się do Polski. Kolejne 4 lata poświęciłam karierze zawodowej i muszę przyznać, że jestem dumna z tego co udało mi się osiągnąć. Nadszedł czas na rodzinę – w listopadzie zostaliśmy rodzicami!

Tworząc ten Blog chciałabym podzielić się z Wami moim dotychczasowym życiem, które uważam, że jest i było niesamowite. Postaram się koncentrować na tym co jest istotne dla mnie teraz chociaż na pewno znajdziecie tu kilka odniesień do przeszłości. Mam nadzieję, że Blog ten będzie inspiracja dla innych Kobiet i liczę na Wasze komentarze – mam nadzieję pozytywne, które będą nas umacniać.

Izabela
 

I created this blog at the end of pregnancy, although I thought about writing it for a long time. I wasn’t sure what my family will say, who will read it and see it and what shall I write about once the first topics are covered. It was probably just an excuse. As it often happens it is easier to think about something, than actually do it. In the end I decided to do it, and here it is: „All a Woman Needs”.

About me – thirty year old, wife, mother and above all, a woman who tries to live a happy, healthy life and appreciate every day. For many years I struggled with being overweight or even obese gorging frustrations and trying to meet some ridiculous the demands. My pregnancy was a turn point for me. Awareness that I live not only for me but also for a „life”, which I created and have to take full responsibility for it allowed me to set new values ​​and appreciate what is really important in life. Family and Health.

This blog will cover a topic that is very important to me: a nutrition, which is my passion (cooking as well) and thanks to the knowledge I have I was able to achieve a „reasonable” size, energy for life and general health. Second think that I discovered a passion for is motherhood and my greatest love – Peter.

How I came to where I am today- I was born in Poland in a small city by the see side. I have always been looking for new adventures and wanted something more from my life. By the time I turned 18 I was already living by myself- even though my mom didn’t approved it, working part time, graduating from high school and as my whole life having big dreams… At that time I met my first big love. We spent 7 amazing years together during which we have been leaving in different countries, traveling a lot, studying (me) and developing in the professional field (he). During that time I have graduated from 2 universities, learnt languages and must say I had the most amazing time of my life. But as it usually happens at some point we just wanted something different from our lives and decided to split our ways. My whole word crashed that day but I’m happy and proud that we managed to stay best friends till today.

There is always a sun after a rainy day…. and so it was this time. I met the love of my life, my husband. We got engaged after few months of dating, I moved back to Poland for him and we got married 1 year after our first date. It wasn’t hard to find a good job and so I decided to concentrate on my career. It took me over 4 years to get to the point where I am right now and I must say I’m proud of what I achieved. At that point is was high time to start a family. Our baby boy was bron in November 2015!

I would like to share with you the journey of my life which I think was and is truly amazing. There surely will be some throwbacks but I will concentrate on what’s important for me right now. I hope my Blog will be inspiration for other women. Please share a comment – hope it will be a positive one that everybody can take advantage of.

Love, Izabela