Roczek Aurelki / Aurelia’s 1st b-day

(For English scroll down)

Od chwili gdy zostałam mamą, urodziny mojego dziecka stały się dla mnie najważniejszym dniem.
W tym roku po raz pierwszy możemy świętować dwa razy. W maju Aurelka skończyła roczek, a w listopadzie cztery latka skończy Piotruś. Był to wyjątkowy rok- bardzo wzruszający, pełen miłości i rodzinnego ciepła. Nasze życie zaczęło kręcić się wokół dwóch cudownych istot, którym daliśmy życie. A one nam – ogrom radości i bezwarunkowej miłości. I choć bywają trudniejsze momenty, a czasami doskwiera zmęczenie czy brak czasu, to chyba jeszcze nigdy nie byłam szczęśliwsza niż teraz. Miłość ma taką magiczną moc, że mnoży się, gdy ją dzielimy.
Poniżej kilka kadrów z pierwszych urodzin Aurelki, które najpierw świętowaliśmy kameralnie w domu, a kilka dni później w gronie rodziny i z osobami bliskimi naszemu sercu.

From the very first moment I became a mother, my child’s birthday became for me the most important day of the year.

This year is even more special, for the first time we can celebrate twice. In May Aurelka had her first birthday and in November Piotruś will be four years old. The first year as a mom of two was so special, very emotional, full of love and family warmth. Our lives have begun to spin around this two miraculous human beings that we have given life to. Piotruś and Aurelia gave us a vastness of joy, pure happiness and unconditional love.
And although we also experienced some difficult moments, lack of sleep or 'me' time, I think I’ve never been happier in my life before. Love has such a magical power, it multiplies when we divide it.

Below are a few photos from Aurelia’s first birthday captured by my mom any myself. We have celebrated at first at home, and a few days later we hosted a more formal dinner party for our family and those close to our hearts.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.